Dla SZKOŁY

Profesjonalne eksperymenty przyrodnicze dla dzieci z klas I-III.

Warsztaty naukowe z przyrody obejmują profesjonalne eksperymenty z zakresu chemii, fizyki, biologii, medycyny:

  • nasiona 45- 60 minutowe zajęcia, w trakcie których dzieci poznają podstawowe zagadnienia przyrodnicze, zadają pytania i poznają odpowiedzi poprzez eksperymentowanie i wyciąganie wniosków z własnych obserwacji
  • Spora porcja nauki przez zabawę
  • Tematyka dostosowana do podstawy programowej – możliwość opracowania nowych warsztatów po konsultacji z nauczycielem

Zajęcia mogą być prowadzone zarówno w trakcie lekcji w formie warsztatów lub jako zajęcia dodatkowe.

Posiadamy bogate wyposażenie, profesjonalne materiały i narzędzia. W trakcie zajęć wykorzystywane są wyłącznie bezpieczne odczynniki, dzieci wyposażone są w fartuszki ochronne. Każde dziecko wykonuje własny eksperyment i notuje obserwacje w karcie pracy.

Zainteresowane szkoły prosimy o kontakt.